Regelgeving rond populatiebeheer, schadebestrijding en jacht is complex en kan onder omstandigheden snel aangepast worden. Het is van belang dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van deze regelgeving. De regels die van toepassing zijn op  WBE Noordelijk Westerkwartier staan hier.

Omdat de meeste regels voor alle WBE’s in de provincie Groningen hetzelfde zijn, is algemene informatie daarover op de provinciale site van de Groninger WBE’s opgenomen. Die informatie wordt beheerd door de WBEG. U vindt daar de volgende informatie:

  • Wild: de actuele regels voor de uitvoering van de jacht op wild. Als weersomstandigheden (b.v. zware sneeuwval) of epidemieën (b.v. vogelpest) daartoe aanleiding geven, dan  is dat op deze pagina vermeld.
  • Ganzen: de actuele regels over beheer en schadebestrijding van ganzen. Hier vindt u alle informatie over landelijke vrijstellingen, provinciale faunabeheerplannen, en de achterliggende informatie.
  • Ree: de actuele regels voor beheer en schadebestrijding uit het provinciale faunabeheerplan. Het beheer van reeën wordt gemonitord door de Reeën Adviescommissie van de FBE. Wil je een verkeersslachtoffer melden, bel dan het algemene alarmnummer 06-48471729 om de provinciale coördinator te waarschuwen.
  • Vos: de actuele informatie over beheer en schadebestrijding van de vos: waar mogen lichtbakken worden gebruikt, wat is het laatste nieuws rond ziektes?
  • Natura 2000-gebieden: Deze gebieden genieten bijzondere bescherming. Welke gebieden zijn momenteel aangewezen en welke bijzondere regels gelden er op dit moment?
  • De wolf staat uitgebreid in het nieuws. Meer informatie op de hoofdsite van de koepel.
  • Voor beheer van de zwarte en bruine rat en de mol gelden bijzondere regels.