Als je meerdere hazen vindt waarvan je de doodsoorzaak niet kunt vaststellen, meld deze dan bij het DWHC in Utrecht.

Het DWHC voert onderzoek uit naar doodsoorzaken, signaleert ziektes bij wild en brengt de verspreiding hiervan in kaart. Je kunt een doodgevonden dier eenvoudig melden bij het DWCC.

Hier vind je twee soorten formulieren:

  1. Melden om dier te laten onderzoeken op doodsoorzaak. Dier moet voorhanden zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  2. Melden voor het verkrijgen van inzicht in de sterfte onder wilde dieren. Minimale contactgegevens gevraagd.

Richtlijnen:

  • Dode dier moet hygiënisch dubbel verpakt zijn.
  • Het dier mag niet langer dan 24 dood zijn.
  • Het dier moet nog intact zijn.
  • Het dier moet zo koel mogelijk bewaard worden (bij voorkeur tussen 0 – 7 C) en niet ingevroren*.