De Medenertilsterpolder (tussen Den Ham en Ezinge) wordt ontwikkeld tot een weidevogelgebied. Voor dat doel is predatorenbeheer gewenst. De beheerders zochten daarom contact met de WBE NWK om te bespreken wat wij kunnen doen om hun doel te helpen realiseren.

Als gevolg van deze bespreking worden extra vossenbouwen geplaatst, en maakt de beheerder (Prolander) samen met de provincie een plan voor nader onderzoek, zodat de noodzakelijke telgegevens op tafel komen. De WBE zal daarbij optreden als contactpersoon naar de betrokken jagers/beheerders in het veld.

Ook de kat is als predator van significante invloed. In het overleg met betrokkenen werd het plan gemaakt de bewoners in de regio alvast bewuster te maken van het feit dat hun kat – waarschijnlijk zonder dat het baasje zich dat realiseert – de beschermingsinspanningen simpel onderuit kan halen door (vooral) ’s nachts de vogels van het nest te plukken en de kuikens te doden – vaak zonder die kuikens ook daadwerkelijk op te eten. In navolging van de campagne “Kuiken in het land – Poes in de mand” is contact gezocht met de pers. Bijgaand artikel (klik op de voorpagina van de krant) verscheen op 9 mei 2023 in het Westerkwartier en in de Streekkrant.