Voor de tellingen gebruikt WBE Noordelijk Westerkwartier een vaste serie telregio’s, in totaal 11 stuks. Een telregio is gemiddeld ruim 1.000 hectare groot en wordt steeds door minimaal twee personen geteld.

De WBE organiseert gebiedsdekkende tellingen en trendtellingen van alle relevante faunasoorten:

Telgebieden. Klik voor een vergroting

  • trendtelling reeën (maart)
  • trajecttelling wildsoorten en trendtelling overige faunasoorten (april)
  • telling zomerganzen (juli)

Op de kaart rechts is de indeling in telgebieden te zien.  Detailkaarten zijn hier te downloaden. Klik op je telgebied om de kaart te downloaden, en print de kaart zo vaak als je wil.

telgebied 1 / telgebied 2 / telgebied 3 / telgebied 4 / telgebied 5telgebied 6 / telgebied 7 / telgebied 8 / telgebied 9 / telgebied 10 / telgebied 11

Telroutes. Klik voor een vergroting

In elk telgebied zijn één of meer traject-telroutes vastgelegd, voor de voorjaarstelling van wildsoorten (zie de kaart hiernaast).  Klik op je telroute om de kaart met de route te downloaden, en print de kaart zo vaak als je wil.

telroute 1 / telroute 2 / telroute 3A / telroute 3B / telroute 4 / telroute 5A / telroute 5B / telroute 6 / telroute 7 / telroute 8 / telroute 9 / telroute 10 / telroute 11

Download hieronder de bijbehorende telformulieren:

Klik op het formulier van je keuze om het te downloaden, en print het zo vaak als je wil.

Foto Henk van der Veen